Nạp thẻ

Nạp thẻ cho tài khoản của bạn

Bạn vui lòng chọn loại thẻ mà bạn muốn nạp:

Nạp sò trực tuyến qua
internet banking


Thẻ điện thoại và thẻ sò

Log In to Chat