Hệ Thống Nạp Thẻ

Nạp thẻ Đại lý bán thẻ

Tỉ lệ quy đổi

Mệnh giá
(VNĐ)
Thẻ điện thoại
(Sò)
Thẻ sò
(Sò)
Ví điện tử TopPay
(Sò) *
10,000 10 20
20,000 36 40 40
50,000 90 100 100
100,000 180 200 200
200,0000 360 400 400
500,0000 900 1,000 1,000

* Nạp qua TopPay nhận ngay chiết khấu 5% trên mệnh giá nạp.

   Chi tiết truy cập: https://toppay.vn.

Vui lòng chọn dịch vụ

Log In to Chat